Аўтарызацыя

Камплектаванне архіва дакументамі

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Пра архіўным справе і справаводстве ў Рэспубліцы Беларусь» ад 25.11.2011 дакументы ў залежнасці ад іх прыналежнасці да розных формаў уласнасці складаюць дзяржаўную і недзяржаўную частку.

 

Дакументы дзяржаўнай часткі Нацыянальнага архіўнага фонду (далей НАФ) у залежнасці ад часу паходжання падзяляюцца на дакументы Дакастрычніцкая перыяду (да лістапада 7 (25 кастрычніка) 1917 г.), савецкага перыяду (да 19 верасня 1991 г.), постсавецкага (перыяд суверэннай Рэспублікі Беларусь ).

 

Дакументы дзяржаўнай часткі НАФ, аднесеныя да комплексах рэспубліканскага значэння, захоўваюцца ў рэспубліканскіх архівах, а таксама ў архівах адпаведных дзяржаўных органаў, іншых арганізацый.

 

Дакументы дзяржаўнай часткі НАФ, аднесеныя да комплексах мясцовага значэння, захоўваюцца ў абласных і занальных, тэрытарыяльных гарадскіх або раённых архівах мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў.

 

Адной з найважнейшых задач Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь з'яўляецца яго камплектаванне, якое заключаецца ў сістэматычным папаўненні дакументамі НАФ у адпаведнасці з профілем архіва. Асноўнай задачай камплектавання Нацыянальнага архіва з'яўляецца найбольш поўная канцэнтрацыя дакументаў, якія адносяцца да профілі архіва.

 

Камплектаванне архіва ўключае:

  • вызначэнне крыніц камплектавання;
  • определение состава документов, подлежащих приему;
  • прыём-перадачу дакументаў у архіў.

 

Камплектаванне архіва ажыццяўляецца ў парадку, вызначаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

 

Крыніцамі камплектавання архіва (фондастваральнікамі) з'яўляюцца юрыдычныя і фізічныя асобы, у дзейнасці якіх утвараюцца дакументы, якія маюць гістарычнае, навуковае, сацыяльнае, эканамічнае, палітычнае і культурнае значэнне і падлягаюць перадачы на пастаяннае захоўванне ў архіў у абавязковым парадку або на падставе дагавора.

 

Камплектаванне архіва ажыццяўляецца ў адпаведнасці са спісамі юрыдычных і фізічных асоб - крыніц камплектавання архіва.

 

Архівам складаецца спіс арганізацый - крыніц камплектавання архіва (далей - спіс №1) і спіс арганізацый, якія не з'яўляюцца крыніцамі камплектавання архіва (далей - спіс №2).

 

Уключэнню арганізацый у спіс № 1 або ў спіс № 2 папярэднічае іх абследаванне работнікам архіва. Праца па ўдакладненні спісаў № 1 і 2 праводзіцца сістэматычна і прадугледжвае рэгулярны кантроль за стварэннем, рэарганізацыяй, ліквідацыяй арганізацый.

 

220114, г. Мінск,
пр-т Незалежнасці, 116
Чытальная зала: тэл. (017) 351-05-12
Прыемная: тэл/факс (017) 272-67-78
Аддзел выкарыстання дакументаў і інфармацыі: тэл. (017) 272-29-52
narb@narb.by