С Международным днем архивов!

09.06.2021

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с Международным днем архивов! Благодаря вашему труду собрано и сохранено бесценное документальное наследие, которое всегда будет востребовано обществом. Пусть работа приносит вам радость и удовлетворение, обогащает знаниями и жизненной мудростью. Будьте здоровы и удачливы, любимы и счастливы. Пусть ваши заслуги и успехи всегда будут по достоинству оценены и признаны. Мира, добра и благополучия, веры в себя и в свое дело, служению которому вы посвятили свою жизнь. Больших творческих удач, интересных открытий, новых архивных проектов!

Коллектив Национального архива Республики Беларусь

 

Dear colleagues!

We sincerely congratulate you on the International Day of Archives! Thanks to your work, an invaluable documentary heritage has been collected and preserved, which will always be in demand by society. Let your work bring you joy and satisfaction, enrich you with knowledge and life wisdom. Be healthy and lucky, loved and happy. May your achievements and successes always be appreciated and recognized. Peace, kindness and prosperity, faith in yourself and in your cause, to which you have dedicated your life. Great creative successes, interesting discoveries, new archival projects!

The staff of the National Archive of the Republic of Belarus

 

Паважаныя калегі!

Ад усёй душы віншуем вас з Міжнародным днём архіваў! Дзякуючы вашай працы сабрана і захавана ўнікальная дакументальная спадчына, якая  заўсёды будзе запатрабавана грамадствам. Няхай праца прыносіць вам радасць і задавальненне, ўзбагачае ведамі і жыццёвай мудрасцю. Будзьце здаровыя,  любімыя і шчаслівыя. Няхай вашы заслугі і поспехі заўсёды будуць ацэнены і прызнаныя. Міру, дабра і дабрабыту, веры ў сябе і ў сваю справу, якой вы прысвяцілі сваё жыццё. Вялікіх творчых поспехаў, цікавых адкрыццяў, новых архіўных праектаў!

Калектыў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь

Фотогалерея: